لوگو سالین مووی salin move

نمونه لوگو طراحی شده برای فیلم و سریال سالین مووی salin move