دسته: فیلم

فیلم میلیاردرهای تکنولوژی جف بزوس
فیلم میلیاردرهای تکنولوژی: ایلان ماسک 2021 (دوبله فارسی)
فیلم میلیاردرهای تکنولوژی: مارک زاکربرگ 2021 (دوبله فارسی)
فیلم میلیاردرهای تکنولوژی: بیل گیتس