خدمات تولید محتوا

محتوا کلمه ای هست که شاید خیلی شنیدید ولی همین کلمه محتوا شاهکار میکنه اگه اصولی تولید بشه.

با محتوای خوب و ارزشمند بازدید کننده جذب میکنید و اون بازدید کننده ها تبدیل به مشتری میشن و در نهایت کسب درآمد میکنید. فرقی نداره شما محصول میفروشین، یا خدمات میدین و یا هر نوع صنف و کسب و کاری دارین اگه محتوا نداشته باشین هر چقدر هم که عالی باشین کسی شما رو نمیبینه.

پکیج پایه

 

1.500.000 تومان

تولید 5 مقاله کامل و مفید

بهینه سازی محتوا

تولید تصاویر اختصاصی

رعایت اصول نگارشی

پکیج پیشرفته

 

3.000.000 تومان

تولید 10مقاله کامل و مفید

درج در سایت

بهینه سازی محتوا
تولید تصاویر اختصاصی

رعایت اصول نگارشی

پکیج حرفه ای

 

5.000.000 تومان

تولید 15مقاله کامل و مفید

درج در سایت

بهینه سازی محتوا
تولید تصاویر اختصاصی

رعایت اصول نگارشی

0