لوگو زیباکده Beatrice

لوگو زیباکده Beatrice

Beatrice نام یک سالن آرایشگاهی و زیباکده در شهر استانبول ترکیه هست. طراحی لوگو این زیباکده توسط ما طراحی شده و برای مشاهده به اشتراک گذاشتم.