لوگو Jimo

لوگو Jimo

نمونه کار طراحی لوگو Jimo یک لوگو خواص با انعطاف پذیری بالا یک طرح آشنا ولی اختصاصی